O nás

Naša spoločnosť PaprikaTraktor Bt. bola založená v roku 1994 a od roku 2011 sa zaoberá nákupom a predajom malých poľnohospodárskych strojov a pracovných nástrojov. Spoločnosti Traktor Kft. od svojho založenia v roku 2014 úzko spolupracuje so spoločnosťou PaprikaTraktor Bt. Hlavným cieľom podnikania, ktorá má 25 ročné skúsenosti a 8- členný tím je, aby zabezpečila pre svojich domácich aj zahraničných klientov čo najvhodnejšie pracovné stroje a príslušenstvo.

Snažíme sa o to, aby boli naši klienti obslúžení na najvyššej úrovni, v záujme toho nepretržite meníme a rozširujeme naše poznatky, rozvíjame naše metódy a aplikujeme nové riešenia. Pokladáme za dôležité, aby naši spolupracovníci disponovali potrebným vzdelaním a odbornými znalosťami, preto sa pravidelne zúčastňujú rôznych školení. Vďaka naším odborným znalostiam a skúsenostiam pomôžeme vybrať pre každú pracovnú činnosť ten najvhodnejší pracovný stroj, majú na zreteli požiadavky našich zákazníkov. Popri zaobstaraní najvhodnejších strojov je naším cieľom aj odovzdávanie poznatkov. Popri odovzdávaní poznatkov o údržbe, použití a prevádzkovaní strojov sa snažíme pre našich klientov zabezpečiť stroje a nástroje  vhodné na výkon ďalších úloh a poskytnúť potrebnú odbornú pomoc.

Počas uplynulých rokov sa nám podarilo vybudovať širokú sieť kontaktov v Japonsku, čo nám garantuje pravidelné a spoľahlivé dodávky strojov. Vďaka našim medzinárodným partnerom dokážeme ku všetkým nami predaným strojom zabezpečiť náhradné diely aj po niekoľkých rokoch.

Všetky nakúpené malé traktory, pracovné stroje podrobujeme dôkladnej prehliadke, tým pádom sa do predaja dostanú výlučne stroje, ktoré sú v bezchybnom stave. Náš nepretržite dopĺňaný a meniaci sa park strojov tvorí 30-50 ks použitých aj nových japonských traktorov, resp. najrozličnejšie nástroje. Medzi nami distribuovanými značkami sú značky Kubota, Iseki, Yanmar, Mitsubishi, Hitachi, Shibaura as Hinomoto japonské traktory. Od roku 2016 sú v ponuke našej firmy aj nakladače MOLE viacerých typov, ako aj niekoľko typov adaptérov.

Za spokojnosť našich zákazníkov vďačíme v prvom rade odbornej pripravenosti nášho tímu, flexibilnému zmýšľaniu a spoľahlivosti. Naša spoločnosť chce aj v budúcnosti fungovať ako dynamicky sa rozvíjajúca, konkurencieschopná spoločnosť orientovaná na zákazníka.

S pozdravom, tím PaprikaTraktor